DOCUMENTE/MANUSCRISE din Arhiva istorică  a Filialei Biblioteca Batthyaneum / Biblioteca Națională a României   accesibile online (format digital) în diferite baze de date internaționale specifice

A. Hungarian Cultural Heritage Portal (Portalul Patrimoniului Cultural Maghiar) (http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/), respectiv baza de date și colecția digitală a Arhivelor Naționale Maghiare.

Colecția medievală a Arhivelor Naționale Maghiare, se împarte în două părți principale, respectiv colecția de documente ce se regăsesc în original sub prescurtarea / seria DL (= Arhiva Diplomatica) și documentația colectată în format copie din alte arhive străine și maghiare. Cea de-a doua colecție este sub prescurtarea/seria DF (= Arhiva foto diplomatica).

În colecția, respectiv seria DF, sub 6 numere de înregistrare principale se regăsesc documente în copii alb-negru (acestea pot fi cercetate și sub formă de microfilme, mărite / tipărite pe hârtie), a căror exemplare originale se găsesc la Filiala Biblioteca Batthyaneum a Bibliotecii Naționale a României.

MNL–OL–U 844 Törzsgyűjtemény (colecția principală), Mediaevalia, 
5 irat (documente) DF 277843-277847
 1. Data: 1466, 20 mai / Emitent: Matei Corvin (rege) / Forma păstrată: original
 2. Data: 1471, 4 octombrie / Emitent: Matei Corvin (rege) / Forma păstratăoriginal
 3. Data: 1472, 17 decembrie / Emitent: Conventul Cluj-Mănăștur / Forma păstrată: transcriere 1579
 4. Data: 1516, 28 noiembrie / Emitent: Ludovic II (rege) / Forma păstrată: transcriere 1586
 5. Data: 1520, 5 mai / Emitent: Várdai Ferenc (episcop) / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 841 Incunabula, 1 irat (documente) DF 277815
 1. Data: 1480-1500 / Emitent: Capellai Miklós Magán / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 843 Codex authenicorum, 8 irat (documente) DF 277833-277834
 1. Data: 1526, 24 augustEmitent: Maria (regină) / Forma păstrată: copie 1601-1700
 2.  …..
MNL–OL–U 842 Kéziratok (manuscrise), 19 irat (documente) 
DF 277816-277832, DF 277835-277836
 1. Data: 1479, 5 iulieEmitent: Conventul Cluj-MănășturForma păstrată: original
 2.  ……
MNL–OL–U 838 Gyulafehérvári káptalan levéltára 
(arhiva Capitlului de Alba Iulia), 631 irat (documente) 
DF 277176-277804DF 278412-278414
 1. Data: 1517, 30 ianuarieEmitent: Jeromos (episcop de Aesculani, ..) / Forma păstrată: original
 2.  ….
MNL–OL–U 802 Kolozsmonostori konvent, 299 irat (documente) 
DF 275162-275460
 1. Data: 1498, 18 iunieEmitent: Ladislau II (rege)Forma păstrată: original
 2.  …..