RESURSE DIGITALE – Biblioteca Batthyaneum

Prin intermediul informaţiilor din această categorie a blog-ului Bibliotecii BATTHYANEUM, Filială a Bibliotecii Naționale a României (www.bibnat.ro) vor putea fi regăsite informaţii cu privire la existenţa formatelor digitale, legături directe, respectiv accesate on-line formatele digitale ale valorilor patrimoniale, fie ele manuscrise, incunabule, cărți vechi sau documente de arhivă, dar şi alte categorii de obiecte de patrimoniu existente în Filială, digitizate de-a lungul timpului într-o formă sau alta, regăsite în diferite baze de date și cataloage naționale și internaționale specifice, precum și în registrele (evidenţele) instituției culturale fondate în anul 1798 la Alba Iulia.

 1. MANUSCRISE – INCUNABULE:

Biblioteca Digitală Națională *

www.manuscriptorium.com *

*Cele două legături (link-uri) indicate nu conțin în mod obligatoriu aceleași titluri, respectiv manuscrise și incunabule

2. MANUSCRISE, DOCUMENTE DIN ARHIVA ISTORICĂ

http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ – respectiv baza de date și colecția digitală a Arhivelor Naționale Maghiare.

Colecția medievală a Arhivelor Naționale Maghiare, se împarte în două părți principale, respectiv colecția de documente ce se regăsesc în original sub prescurtarea / seria DL (= Arhiva Diplomatica) și documentația colectată în format copie din alte arhive străine și maghiare. Cea de-a doua colecție este sub prescurtarea/seria DF (= Arhiva foto diplomatica).

În colecția, respectiv seria DF, sub 6 numere de înregistrare principale se regăsesc documente în copii alb-negru (acestea pot fi cercetate și sub formă de microfilme, mărite / tipărite pe hârtie), a căror exemplare originale se găsesc la Filiala Biblioteca Batthyaneum a Bibliotecii Naționale a României.

MNL–OL–U 844 Törzsgyűjtemény (colecția principală), Mediaevalia, 
5 irat (documente) DF 277843-277847
 1. Data: 1466, 20 mai / EmitentMatei Corvin (rege) / Forma păstratăoriginal
 2. Data: 1471, 4 octombrie / EmitentMatei Corvin (rege) / Forma păstratăoriginal
 3. Data: 1472, 17 decembrie / Emitent: Conventul Cluj-Mănăștur / Forma păstrată: transcriere 1579
 4. Data: 1516, 28 noiembrie / Emitent: Ludovic II (rege) / Forma păstrată: transcriere 1586
 5. Data: 1520, 5 mai / Emitent: Várdai Ferenc (episcop) / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 841 Incunabula, 1 irat (documente) DF 277815
 1. Data: 1480-1500 / Emitent: Capellai Miklós Magán / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 843 Codex authenicorum, 8 irat (documente) DF 277833-277834
 1. Data: 1526, 24 august / Emitent: Maria (regină) / Forma păstrată: copie 1601-1700
 2.  …..
MNL–OL–U 842 Kéziratok (manuscrise), 19 irat (documente) 
DF 277816-277832, DF 277835-277836
 1. Data: 1479, 5 iulie / Emitent: Conventul Cluj-Mănăștur / Forma păstrată: original
 2.  ……
MNL–OL–U 838 Gyulafehérvári káptalan levéltára 
(arhiva Capitlului de Alba Iulia), 631 irat (documente) 
DF 277176-277804DF 278412-278414
 1. Data: 1517, 30 ianuarie / Emitent: Jeromos (episcop de Aesculani, ..) / Forma păstrată: original
 2.  ….
MNL–OL–U 802 Kolozsmonostori konvent, 299 irat (documente) 
DF 275162-275460
 1. Data: 1498, 18 iunie / Emitent: Ladislau II (rege) / Forma păstrată: original
 2.  …..