Societas Litteraria Assiduorum MDCCXCVIII – MMXVIII

Începând cu 31 iulie 2017 am intrat în cel de-al 220-lea an de existență a uneia dintre cele mai de seamă structuri instituționale păstrătoare a unui patrimoniu însemnat de manuscrise, incunabule și carte veche de pe întreg teritoriul României.

Fie că vorbim de Biblioteca și Institutul Astronomic din Alba Iulia (trecut), fie că vorbim de Biblioteca Națională a României, respectiv Filiala Biblioteca Batthyaneum (prezent), spiritul și cadrul de desfășurare a activităților științifice și profesionale actuale trebuie să se încadreze în formula acreditată de fondator, respectiv cea de Societas Litteraria Assiduorum.

Păstrând și gestionând aproape acelaș patrimoniu, respectiv categorii de obiecte de patrimoniu (manuscrise, incunabule, carte veche, carte contemporană, obiecte muzeale, arhivă istorică, …) rolul și importanța instituției trebuie să rămână aceea de evidențiere, organizare și valorificare profesională și științifică a acestor valori.
Astfel de activități nu se mai pot desfășura decât în ritmul dezvoltării tehnologiilor IT & C și doar ca parte integrantă a unor programe și proiecte ale unor rețele profesionale și științifice europene și internaționale.

La ceas aniversar istoria și existența Filialei Biblioteca Batthyaneum necesită noi completări, o nouă dinamică și înainte de toate convingerea celor implicați și interesați că patrimoniul existent este în primul rând un bun cultural național, de importanță europeană și universală ce trebuie valorizat zi de zi, an de an utilizând avantajele și depășind dezavantajele vremurilor trăite.

La fel cum s-a procedat până în prezent, dar cu siguranță într-un mod mai integrat și interactiv, în perioada ce urmează dorim să dăm curs informărilor (postărilor) despre cât mai multe aspecte care sunt în corelație sau interferează cu activitatea de valorificare profesională și științifică a patrimoniului Bibliotecii Naționale a României, respectiv a Filialei Biblioteca Batthyaneum, lansărilor de cărți, inițiativelor și dezbaterilor propuse, pentru a actualiza și completa o serie de contexte și informații deja cunoscute, dar mai ales pentru a informa opinia publică și mediul științific despre noutăți, despre „existențe puțin cunoscute”.

În același timp dorim să punem accent pe integrarea blogului http://www.batthyaneumblog.wordpress.com în rândul canalelor de comunicare și de dezbateri specifice de calitate de la nivel național, european și internațional.

Primul material prezentat are în vedere una din cele mai importante apariții de carte de la nivel european (“Triumph der Barmherzigkeit”, autor dr. Elisabeth Watzka-Pauli) privind istoria Ordinului Trinitarian în Monarhia Habsburgică în perioada 1690 – 1783.

Volumul este unul de referință pentru tematica abordata și conține o serie de informații istorice care cel puțin reîmprospătează, dacă nu chiar aduce informații noi atât pentru istoria Țărilor Române a acelor vremuri, cât și pentru istoria Filialei Biblioteca Batthyaneum. Prezentarea volumului pentru blogul nostru este realizată chiar de autor, subliniind aspecte ale istoriei și rolului ordinului trinitarian în Transilvania, respectiv în Alba Iulia.

Recent la sediul Filialei Biblioteca Batthyaneum a ajuns un exemplar al volumului, o donație a autorului, dr. Elisabeth Watzka-Pauli.

Biblioteca Batthyaneum, Filială a Bibliotecii Naționale a României în ERA DIGITALĂ

În mediul științific național și internațional, dar și în rândul opiniei publice din țară Biblioteca Batthyaneum reprezintă un reper, dar și un subiect tentant de discuții.

Puțini cunosc însă faptul că o mică parte (344 de manuscrise și 15 incunabule) din patrimoniul cultural al acesteia – ca și volum raportat la colecțiile de incunabule și de manuscrise aflate în instituția fondată în 1798, dar foarte importantă ca și valoare științifică și patrimonială – a fost scanată și este parțial accesibilă online prin intermediul a două inițiative, una europeană și cealaltă națională, de asigurare a accesului la imaginile digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale naționale, europene, prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor, dar şi incunabulelor, cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice.

Este vorba despre portalul Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/) care este cea mai mare bibliotecă digitală de manuscrise și carte veche din Europa și Biblioteca Digitală Națională (http://digitool.bibnat.ro/R) alcătuită din colecții digitale create prin digitizarea unor documente aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, organizate după tematici sau după evenimente.

Astfel, o parte din cele 344 de manuscrise și 15 incunabule scanate, aflate în colecțiile Bibliotecii Batthyaneum pot fi vizualizate și accesate online, ele fiind digitizate printr-o inițiativă ce datează din perioada 2003-2004, o inițiativă demnă de laude și astăzi, în condițiile în care până în prezent un alt astfel de demers, de o asemenea amploare nu există.

Cu încrederea că modelele de bună practică existente nu sunt date uitării, ci sunt (vor fi) supuse multiplicării vă invităm să vizualizați formatele digitale ale manuscriselor și incunabulelor mai sus menționate, accesând RESURSE DIGITALE de pe pagina principală a blogului Filialei Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.

ANUNȚ CONCURS – 2 posturi de execuție la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia

ANUNȚ CONCURS 
2 posturi de execuție la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia

Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 29 iunie 2017 – 4 august 2017 la sediul său din București, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuție de Referent de specialitate – grad profesional S II pe perioadă determinată în cadrul Compartimentului Inventar. Gestiuni, Direcția Economică în vederea realizării inventarului general al fondului documentar al Filialei Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.

29.06.2017 Anunt concurs

Declarația de Principii Internaționale de Catalogare (ICP)

Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci (www.ifla.org) a publicat recent Declarația de Principii Internaționale de Catalogare (ICP)” în limba română.

Declaraţia iniţială privind Principiile – cunoscută ca „Principiile de la Paris” – a fost aprobată în cadrul Conferinţei Internaţionale dedicate Principiilor de Catalogare din 1961. Scopul acestora de a servi ca bază pentru standardizarea internaţională în catalogare a fost cu siguranţă îndeplinit: majoritatea codurilor de catalogare care au fost elaborate după această dată în întreaga lume au respectat Principiile în mod riguros sau cel puţin într-o mare măsură.

După mai mult de cincizeci de ani, un set comun de principii internaţionale de catalogare este încă necesar, dat fiind că atât catalogatorii, cât şi utilizatorii din întreaga lume folosesc cataloage online ca sisteme de căutare şi regăsire. La începutul secolului 21, IFLA a creat o nouă declaraţie de principii (publicată în 2009) care se aplică cataloagelor online de bibliotecă şi nu numai acestora. Versiunea curentă a fost revizuită şi actualizată în 2014 şi 2015 şi aprobată în 2016.

Declaraţia din 2009 privind Principiile a înlocuit şi a extins în mod explicit scopul
Principiilor de la Paris, trecând de la considerarea doar a resurselor de tip text la toate
tipurile de resurse şi de la alegerea şi forma intrării la toate aspectele datelor bibliografice şi de autoritate utilizate în cataloagele de bibliotecă. A inclus nu numai principii şi obiective dar şi reguli directoare care ar trebui incluse în codurile de catalogare la nivel internaţional, precum şi recomandări cu privire la posibilităţile de căutare şi regăsire.
Ediţia din 2016 ia în considerare noi categorii de utilizatori, mediul cu acces deschis,
interoperabilitatea şi accesibilitatea datelor, caracteristicile instrumentelor de regăsire şi schimbarea semnificativă a comportamentului utilizatorului în general.

Matricula plebaniae Cibiniensis – Cea mai veche relicvă a limbii germane scrise în Transilvania

Cea mai veche relicvă a limbii germane scrise în Transilvania o constituie manuscrisul Matricula plebaniae Cibiniensis, prima matriculă a bisericii din Sibiu, cuprinzând însemnări între 1346-1630. Manuscrisul conţine 41 de foi de pergament in octavo şi este păstrat în Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia

(RATCU Ileana-Maria, Formule de introducere în documentele de limbă germană de pe teritoriul ţării noastre în secolele XV-XVI, în HRISOVUL, Anuarul Facultăţii de Arhivistică XIII (2007) Serie nouă, ed. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative BUCUREŞTI – 2007, pg. 228-234)

Livres avec des illustrations de Rubens dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia

Les collections de la Bibliothèque Batthyaneum, contiennent de beaux et élégants livres ornés de gravures sur métal, d’après les dessins de Rubens. Ceux-ci appartiennent aux deux grandes périodes de son activité à Anvers, après son retour d’Italie. La première période marquée encore par l’influence de l’art antique, va de 1608 à 1630. La deuxième période s’achève en 1640, par la mort du créateur.

  

TATAI-BALTA, Cornel / MÂRZA, Iacob, Livres avec des illustrations des Rubens dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia, în AUA, 98-99, 2-3, p. 279-304

Livre roumains anciens faisant partie de la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia (catalogue)

La Bibliothèque Batthyaneum d’Alba lulia est l’une des bibliothèques de documentation les plus importantes de Roumanic. Elle abrite un important fonds de manuscrits, d’incunables, de livrcs rares postérieurs á 1500, ainsi qu’un fonds assez rcduit – mais non moins précieux pour autant – de livres roumains anciens: 82 exemplaires (52 titres).

evanghelia_invatatoare_1644 psaltire_bucuresti_1694 

Le catalogue de ce fonds est organisé suivant les principes généraux dans cc domaine, les livres y sont passés en ordre chronologique (1582-1830). Lcs notes manuscrites, qui constituent une source importantc d’informations historiques, sociales, géographiques etc .. y sont transcrites. Elles démontrent l’ampleur de la circulation des livres qui, ignorant la barrière des Carpates, ont contribué à la conservation de l’unité spirituelle des Roumains à travers le temps. Ce catalogue est à la fois un instrument de travail pour les chercheurs et une modeste contribution à la mise à jour de la Bibliographie roumaine ancienne.

bucoavna_blaj_1817

(Cristina BICA, Tipăriturile românești vechi existente în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Catalog în revista Apulum, vol. 18 / 1980, pg. 233-251)

Pe urmele unui document de acum 668 de ani, considerat până nu demult pierdut

Scrisoarea de indulgență (lat. indulgentia) a fost emisă în intervalul 11 februarie 1348 – 28 ianuarie 1349 de arhiepiscopul Grigore de Verissa (lat. Archidioecesis Verissensis) și alți 15 episcopi, în timpul pontificatului Papei Clement al VI-lea (1342-1352) de la Avignon. Conform conținutului acestui document, vor beneficia de indulgență vreme de 40 de zile, toți cei care vor vizita biserica ˮSf. Mihailˮ și filia acesteia, capela ˮSf. Iacobˮ (a cărei clădire nu mai există în prezent) din Cluj, a episcopiei Transilvaniei în anumite zile de sărbătoare, enumerate în scrisoare, respectiv toți cei care vor face donații pentru întreținerea și construcția acestora ….

Indulgentia

Indulgencia_partial Indulgentia_miniatura

Documentul prezentat este important și valoros și din prisma faptului că în Arhiva Capitlului de Alba Iulia, care se află în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, se găsesc doar câteva scrisori de indulgență papală din perioada medievală.

(Bernád Rita-Magdolna, Egy eltűntnek hitt, 668 éves kolozsvári oklevél nyomában, în Vasárnap, 30 noiembrie 2016)

Zilele Bibliotecii Naționale a României – Ediţia a XIX-a. „CĂRTURARUL ÎN BIBLIOTECA SA”. 8-9 decembrie 2016

Desfăşurată sub deviza Cărturarul în biblioteca sa, cea de-a XIX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Naţionale (8-9 decembrie 2016) include secţiunile: „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul; „Jurnal de savant”: starea activităţii ştiinţifice şi de cercetare româneşti contemporane; Intermezzo: Cititori, obiceiuri şi habitate de lectură. O încercare antropologică; Cămara cărturarului: destine ale unor biblioteci şi arhive de cărturari.

AGENDA evenimentului

Evenimentul se va desfăşura în spaţiul Symposium – parter. Intrarea este liberă.

Mai multe informații cu privire la desfășurarea evenimentului se pot găsi pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

zilelebiblioteciinationale_dec2016_site