Livres avec des illustrations de Rubens dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia

Les collections de la Bibliothèque Batthyaneum, contiennent de beaux et élégants livres ornés de gravures sur métal, d’après les dessins de Rubens. Ceux-ci appartiennent aux deux grandes périodes de son activité à Anvers, après son retour d’Italie. La première période marquée encore par l’influence de l’art antique, va de 1608 à 1630. La deuxième période s’achève en 1640, par la mort du créateur.

  

TATAI-BALTA, Cornel / MÂRZA, Iacob, Livres avec des illustrations des Rubens dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia, în AUA, 98-99, 2-3, p. 279-304

Livre roumains anciens faisant partie de la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia (catalogue)

La Bibliothèque Batthyaneum d’Alba lulia est l’une des bibliothèques de documentation les plus importantes de Roumanic. Elle abrite un important fonds de manuscrits, d’incunables, de livrcs rares postérieurs á 1500, ainsi qu’un fonds assez rcduit – mais non moins précieux pour autant – de livres roumains anciens: 82 exemplaires (52 titres).

evanghelia_invatatoare_1644 psaltire_bucuresti_1694 

Le catalogue de ce fonds est organisé suivant les principes généraux dans cc domaine, les livres y sont passés en ordre chronologique (1582-1830). Lcs notes manuscrites, qui constituent une source importantc d’informations historiques, sociales, géographiques etc .. y sont transcrites. Elles démontrent l’ampleur de la circulation des livres qui, ignorant la barrière des Carpates, ont contribué à la conservation de l’unité spirituelle des Roumains à travers le temps. Ce catalogue est à la fois un instrument de travail pour les chercheurs et une modeste contribution à la mise à jour de la Bibliographie roumaine ancienne.

bucoavna_blaj_1817

(Cristina BICA, Tipăriturile românești vechi existente în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Catalog în revista Apulum, vol. 18 / 1980, pg. 233-251)

Pe urmele unui document de acum 668 de ani, considerat până nu demult pierdut

Scrisoarea de indulgență (lat. indulgentia) a fost emisă în intervalul 11 februarie 1348 – 28 ianuarie 1349 de arhiepiscopul Grigore de Verissa (lat. Archidioecesis Verissensis) și alți 15 episcopi, în timpul pontificatului Papei Clement al VI-lea (1342-1352) de la Avignon. Conform conținutului acestui document, vor beneficia de indulgență vreme de 40 de zile, toți cei care vor vizita biserica ˮSf. Mihailˮ și filia acesteia, capela ˮSf. Iacobˮ (a cărei clădire nu mai există în prezent) din Cluj, a episcopiei Transilvaniei în anumite zile de sărbătoare, enumerate în scrisoare, respectiv toți cei care vor face donații pentru întreținerea și construcția acestora ….

Indulgentia

Indulgencia_partial Indulgentia_miniatura

Documentul prezentat este important și valoros și din prisma faptului că în Arhiva Capitlului de Alba Iulia, care se află în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, se găsesc doar câteva scrisori de indulgență papală din perioada medievală.

(Bernád Rita-Magdolna, Egy eltűntnek hitt, 668 éves kolozsvári oklevél nyomában, în Vasárnap, 30 noiembrie 2016)

Zilele Bibliotecii Naționale a României – Ediţia a XIX-a. „CĂRTURARUL ÎN BIBLIOTECA SA”. 8-9 decembrie 2016

Desfăşurată sub deviza Cărturarul în biblioteca sa, cea de-a XIX-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Naţionale (8-9 decembrie 2016) include secţiunile: „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul; „Jurnal de savant”: starea activităţii ştiinţifice şi de cercetare româneşti contemporane; Intermezzo: Cititori, obiceiuri şi habitate de lectură. O încercare antropologică; Cămara cărturarului: destine ale unor biblioteci şi arhive de cărturari.

AGENDA evenimentului

Evenimentul se va desfăşura în spaţiul Symposium – parter. Intrarea este liberă.

Mai multe informații cu privire la desfășurarea evenimentului se pot găsi pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

zilelebiblioteciinationale_dec2016_site

TRANSYLVANICA la Bibliotheca Batthyaneum

Fondul de carte veche de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia păstrează, pe lângă un număr mare de tipărituri europene aparţinând categoriei rara et pretiosa, un lot valoros de transylvanica. În accepţiunea bibliologică şi istorică, sub denumirea de transylvanica înţelegem tipăriturile imprimate în Transilvania, in limbile latină, ungară şi germană, până la anul 1711, oricare ar fi autorii lor. Aici sunt incluse şi operele tipografilor transilvăneni, editate în diferite ţări ale continentului, precum şi lucrările tipărite în Europa despre Transilvania, indiferent de autor sau locul apariţiei.

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (I): cărţi de la Alba Iulia, în Revista Transilvania, nr. 11-12/2010, p. 10-13

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (II): cărţi de la Braşov, în Revista Transilvania, nr. 5-6/2012, p. 20-23

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (III): cărţi de la Alba Iulia (2), în Revista Transilvania, nr. 5-6/2013, p. 42-45

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (IV): cărţi de la Sibiu, în Revista Transilvania, nr. 6-7/2015, p. 103-107)

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la Cluj, în Revista Transilvania, nr. 4-5/2016, p. 120-126)

Ignác Batthyány, le savant et l’organisateur de la science

Le Batthyaneum, bien qu’ il soit un monument de bibliothèque bien connu dans la littérature internationale, la recherche scientifique a fourni pourtant très peu de connaissance sur son rôle dans l’histoire de la science. L’auteur désire d’amortir cette ancienne dette, quand, au 250e anniversaire de la naissance d’Ignác Batthyány (1741-1798) il se charge de contrôler critiquement et de systématiser les résultats jusqu’ à présent acquis et il indique les tâches des recherches ultérieures.

Ignac Batthyany

Dans la première partie de l’étude, il examine et il apprécie l’activité d’historien de Batthyány, puis son activité d’organisateur de la science, surtout les détails de la fondation d’une bibliothèque, à la base d’un nombre de documents nouveaux. Les établissements culturels d’Ignác Batthyány n’ont pas été créés comme des symboles d’état; au cours de toute sa vie, ce grand prêtre était un esprit érudit créateur, stimulé par l’envie passionnée de la connaissance scientifique.

(Zsigmond JAKÓ, Batthyány Ignác, a tudós és a tudományszervező, în Magyar Könyvszemle, 107 (1991) 4, p. 353-375)

ANUNȚ CONCURS post vacant la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia

ANUNȚ CONCURS post vacant la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia

Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 11 noiembrie 2016 – 21 decembrie 2016 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant la Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia:

–          1 Șef Birou, gradul II – Filiala Biblioteca Batthyaneum

10.11.2016 Anunt concurs

Documente tip necesare pentru înscriere la concurs:

Cerere inscriere la concurs

Adeverință tip pentru înscriere la concurs

Medical manuscripts and incunabula in the Batthyaneum library

It is given a list of 45 mss and 28 incunabula with old medical contents which are in the Batthyaneum library from Alba Iulia.

In addition the author makes some remarks upon this matter, as one who was working a complete catalogue (not yet printed) of whole old medical prints from this library (about 2000 books).

bart_ctin_manuscrisele_incunabulele_medicale_batthyaneum

(Constantin BART, Manuscrisele si incunabulele medicale de la Biblioteca documentara Batthyaneum în revista Apulum, vol. 5 / 1965, pg. 439-449)

Despre Observatorul Astronomic și valențele bibliofile și muzeografice ale patrimoniului Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia

La început a fost …. ideea fondării unei Societas … cu observator astronomic, bibliotecă, tipografie …

În prezent se cunosc multe despre Biblioteca Batthyaneum filială a Bibliotecii Naționale a României, destul de multe despre Bibliotecă ca urmașă a structurii instituționale inițiale, puține lucruri despre Observatorul Astronomic (Specula) și mult mai puține despre tipografia inițială (Typis episcopalibus).

O bibliografie (cărți, cataloage, studii, articole) a ceea ce s-a scris de-a lungul a peste două secole despre patrimoniul actualei Biblioteci Batthyaneum se găsește pe blogul instituției, accesând link-ul: https://batthyaneumblog.wordpress.com/bibliographia-literaria/

Semnalăm apariția a două noi titluri de articole, prezentări, semnate de dr. Doina Hendre Biro, respectiv:

Le décor de la bibliothèque et de l’observatoire astronomique fondés par le comte Ignác Batthyány, evêque de Transylvanie, à la fin du XVIIIe siècle / (Decorul bibliotecii și observatorului astronomic fondate de contele Ignác Batthyány, episcop de Transilvania, la finalul secolului al XVIII-lea)

Articolul a apărut recent (2016) în volumul Bibliothèques, décors în coordonarea respectabililor cercetători ai cărții, profesori Frédéric Barbier, István Monok &  Andrea De Pasquale. Volumul a fost tipărit la ÉDITIONS DES CENDRES (http://www.lescendres.com/livre/bibliotheques-decors

Les collections de la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia (Roumanie). Intégrer les livres avec les objets muséographiques / (Colecțiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia (România). Includerea cărților în rândul obiectelor muzeografice)

Lucrarea cu acest titlu va fi susținută, conform programului, în cadrul Conferinței Internaționale “Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi”, eveniment ce va fi organizat în perioada 16-17 noiembrie 2016, de către Biblioteca Națională Centrală din Roma (http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/790/eventi/529/le-biblioteche-anche-come-musei-dal-rinascimento-ad-oggi)

Informațiile din cele două materiale mai sus menționate, vin să prezinte noi abordări și să aducă completări unor informații existente despre Observatorul Astronomic și despre valențele bibliofile și muzeografice ale patrimoniului Bibliotecii Batthyaneum, permanent avute în vedere de lumea științifică națională și internațională.